Artikler

Hva er en reguleringsplan og hvilken funksjon har den?

Hva er en reguleringsplan og hvilken funksjon har den?

Reguleringsplan og kommuneplan er de viktigste planene som legger betydelige føringer for handlingsrommet du har som utbygger. I denne artikkelen kan du lese mer om reguleringsplaner.

arrow
Kommuneplan og reguleringsplan - hva gjelder hvor?
Kommuneplan og reguleringsplan - hva gjelder hvor?
Kommuneplan og reguleringsplan har ulike formål, og ulik detaljgrad. I denne artikkelen ser vi på hva som kjennetegner de to, og forskjellene mellom de.
arrow
Hva inneholder en kommuneplan?
Hva inneholder en kommuneplan?
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Arealdelen i kommuneplanen med plankart og bestemmelser kan ha avgjørende betydning på hva du kan utvikle. Her får du innsikt i hva en kommuneplan består av, hva du bør undersøke, og hvilke begrensninger du kan støte på.
arrow
Faser i eiendomsutvikling
Faser i eiendomsutvikling
Eiendomsutvikling er komplisert og innebærer omfattende prosesser. Det kan derfor være hensiktsmessig å innimellom gå tilbake å se igjen på struktur og systematikk. Her er en artikkel som kan tjene som en mal på eiendomsutviklingens ulike faser og sentrale analyser.
arrow
Hva er egentlig servitutter?
Hva er egentlig servitutter?
Veirett, båtfeste, og hogstrett er eksempler på servitutter. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.
arrow
Utbyggingsavtaler
Utbyggingsavtaler
Utbyggingsavtaler er regulert i plan og bygningsloven. I denne artikkelen får du informasjon om hva en utbyggingsavtale er og hva den inneholder.
arrow
Grunnboken
Grunnboken
Her kan du lese om grunnboken. I Placepoint har du enkel tilgang til denne, og kan laste den ned på sekunder.
arrow
Hva er villaklausuler?
Hva er villaklausuler?
Villaklausuler er ofte gamle, og da de ikke nødvendigvis fremgår av den ordinære grunnboken er det viktig at man også kontrollerer den historiske grunnboken.
arrow
Hva er en opsjonsavtale?
Hva er en opsjonsavtale?
I denne artikkelen kan du lære mer om opsjonsavtaler. Hvilke fordeler/ulemper er det for utbyggere og hvilke fordeler/ulemper er det for grunneierne. Hva bør du være oppmerksom på, og hvilke fallgruver vil du unngå.
arrow
Viktige begreper og definisjoner i byggeprosjekt
Viktige begreper og definisjoner i byggeprosjekt
Det er mange ulike roller og personer involvert i et byggeprosjekt. Denne artikkelen tar for seg ulike aktører som kan være involvert i et prosjekt, og deres rolle.
arrow
Matrikkelen
Matrikkelen
Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. I denne artikkelen finner du informasjon om hva matrikkelen inneholder, hva opplysningene brukes til, og hvem som bruker matrikkelen.
arrow
Hva er yield?
Hva er yield?
Yield er et av de mest sentrale begrepene innenfor eiendomsinvesteringer. I eiendomsbransjen bruker man begrepet yield som forholdet mellom inntekt og eiendomsverdi (leieinntekten delt på eiendomsverdi). Enkelt forklart er yield et øyeblikksbilde fra leieinntektene dividert med markedsverdien av en eiendom.
arrow
Kommunens planhierarki for arealforvaltning og byggesaker
Kommunens planhierarki for arealforvaltning og byggesaker
Det er en rekke ulike planer og reguleringer i de ulike kommunene som man må forholde seg til som utbygger. Her er en oversikt over kommunens planer og i grove trekk hva de inneholder
arrow
Forskjeller mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplan
Forskjeller mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplan
Her kan du lese om forskjellen mellom kommuneplanen og en reguleringsplan.
arrow
Plankart
Plankart
I denne artikkelen kan du lese om hvordan man leser plankartet som er en del av kommuneplanenes arealdel. Hvilke hovedkategorier finnes, og hvordan ser du plankartet i sammenheng med reguleringsbestemmelsene.
arrow
Forkortelser for areal på bolig og tomt
Forkortelser for areal på bolig og tomt
I denne artikkelen kan du få en kjapp oversikt over de vanligste forkortelsene som man ofte møter som utbygger
arrow
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you agree to the storing of ALL the cookies. You may visit "Preferences" to provide a controlled consent.