Faser i eiendomsutvikling

clock
3 min

Eiendomsutvikling er komplisert og innebærer omfattende prosesser. Det kan derfor være hensiktsmessig å innimellom gå tilbake å se igjen på struktur og systematikk. Her er en artikkel som kan tjene som en mal på eiendomsutviklingens ulike faser og sentrale analyser.

Eiendomsutvikling, som alle andre omfattende prosesser deles gjerne inn i faser. Her er et eksempel på en oppsummering av faser i eiendomsutvikling.

 • Idé (konsept, likvider, tomt, kompetanse, og liknende)
 • Tomtesøk (for de som ikke har tomt)
 • Mulighetsstudier, konsept
 • Kalkyler (kontinuerlig)
 • Strategisk planlegging (intern prosess)
 • Myndighetskontakt
 • Rammeavklaring
 • Forhandlinger/avtaleinngåelser
 • Planlegging/regulering
 • Prosjektering
 • Markedsføring/salg
 • Bygging
 • Ferdigstilling og forvaltning

Det er viktig og være klar over at enkelte faser og deler av prosessen har større muligheter og risiko enn andre deler. Eiendomsutviklere har mest fokus på de fasene der grunnlaget for gevinst legges, og fasene hvor risiko minimeres. I all prosjektgjennomføring er risiko og muligheten for å påvirke risiko, dermed gevinst og tap, størst i de tidlige fasene av et prosjektet. Placepoint er utviklet med dette for øyet, og vi jobber stadig med å sørge for at mest mulig informasjon er tilgjengelig i vår løsning når et utviklingsprosjekt er i tidlig fase.

I tillegg til at det er hensiktsmessig å systematisere de ulike fasene og være bevisst på dette, er det avgjørende og forstå at eiendomsutvikling handler om gjentakende analyser. Hos de aller fleste eiendomsutviklere er de mest sentrale analysene:

 • Tomteanalyse
 • Prosessanalyse
 • Markedsanalyse
 • Konseptvurderinger

Det er viktig å være oppmerksom på at disse analysene ikke kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Vurdering av tomt er forbundet med stor risiko dersom man ikke har en formening om en potensiell kunde (markedet). Det samme gjelder forholdet mellom konsept og kunde. Har man ikke hatt gode prosesser for å avdekke hva kunden ønsker, er det vanskelig å utvikle et konsept som treffer markedet.

De ulike fasene kommer etter hverandre, men noen av prosessene må gjentas løpende gjennom hele eiendomsutviklingen i form av looper. Dette er et av de tydeligste trekkene ved eiendomsutviklingsprosessene, og er derfor helt avgjørende for suksess.

Les mer her:
Faser i eiendomsutvikling

Flere artikler

Kommuneplan og reguleringsplan - hva gjelder hvor?
Kommuneplan og reguleringsplan har ulike formål, og ulik detaljgrad. I denne artikkelen ser vi på hva som kjennetegner de to, og forskjellene mellom de.
arrow
Hva er en reguleringsplan og hvilken funksjon har den?
Reguleringsplan og kommuneplan er de viktigste planene som legger betydelige føringer for handlingsrommet du har som utbygger. I denne artikkelen kan du lese mer om reguleringsplaner.
arrow
Hva inneholder en kommuneplan?
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Arealdelen i kommuneplanen med plankart og bestemmelser kan ha avgjørende betydning på hva du kan utvikle. Her får du innsikt i hva en kommuneplan består av, hva du bør undersøke, og hvilke begrensninger du kan støte på.
arrow