Velkommen til Placepoint sin kunnskapsbase

Hvordan kan vi hjelpe?

Navigering

Enkel navigering som fungerer både i 2D og 3D

Kart

Det finnes to typer kart i systemet, grunnkart er et fast underlag, mens kartlag kan legges over grunnkartet

3D

Hele Norge i 3D, både terreng og bygninger. Gjør sikt- og solanalyser, mål høyder, og kombiner kartlag

Tags

Funksjon for å enkelt markere, kategorisere og dokumentere interessante objekter (for eksempel eiendommer og bygg). Etter at objektene er tagget kan man finne dem igjen med taggen

Hva er Placepoint?

Placepoint er et kartsystem som er designet for alle som jobber med eiendom. Vi sammenstiller data fra det offentlige og private sammen på en nyskapende måte.

Med Placepoint kan du

Finne informasjon om eiendommer, terreng, selskaper, og mye mer.

Vi samler data fra både offentlige og private aktører.

Bruke kartlag for å finne informasjon om ethvert område.

Kartlagene kategoriserer slik at de er enkle å finne fram til.

Hente ut statistikk og demografidata

Hent ut statistikk om ethvert område ved hjelp av et par tastetrykk.

Bruke tags for å kartlegge objekter som eiendom, bygninger og adresser.

En rask og enkel måte å kartlegge objekter.

Forstå informasjon i kart (som reguleringer)
på en helt ny måte med 3D

Mange av kartlagene kan brukes i 3D, det gjør at man forstår dataene på en helt annet måte.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you agree to the storing of ALL the cookies. You may visit "Preferences" to provide a controlled consent.