Tags

Funksjonen brukes til å enkelt markere, kategorisere og dokumentere interessante objekter (f.eks. eiendommer og bygg). Når objektene er lagt inn, kan man finne dem igjen ved å trykke på taggen.

Opprette ny tag:

1. Velg et enkelt og beskrivende navn.

2. Velg type tag:
Standard - kan brukes til å tagge objekter.
eller
Formålstag
- kan i tillegg til å tagge objekter, brukes til å definere om objektet er passende eller upassende for et formål.

3. Velg bakgrunnsfarge til taggen.

4. Velg et ikon som passer med navnet til taggen.

Hvordan legge til i tag:

1. Alle objekter har en knapp "+ Legg til tagg". Knappen henter opp tags menyen, her kan man velge en eller flere tags som passer. Dersom det ikke er laget en passende tag klikker man på "+ Opprett ny tag".

2. For å se alle objektene som er tagget i en kategori, trykker man på taggen.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you agree to the storing of ALL the cookies. You may visit "Preferences" to provide a controlled consent.