Placepoint_skjermbilde2DGeran de klerk 3D

Verktøy

Våre verktøy lar deg ta bedre avgjørelser. Du vil jobbe smartere, få bedre struktur og orden, og spare tid.

Kontakt oss

Overblikk

sign in

Det første du møter i et søk er det vi kaller overblikk. Her finner du grunnleggende informasjon om en eiendom hentet fra matrikkelen.

sign in

Her får du også informasjon om eierforhold, og du kan laste ned grunnboksutskift og undersøke eventuelle leieforhold.

document signed

Vi har også innhentet informasjon fra foretak- og aksjonærregisteret, og du kan dermed undersøke hvilke eiendommen som besittes av en aktuell aktør eller forhold som selskapsstruktur.

checkbox

Du vil kunne ta deg frem til reguleringsplaner og kommuneplaner, og jobbe deg videre til kommunens plankart og gjeldende bestemmelser.

Overblikk
Kartlag

Kartlag

layers

I kartlagene finner du informasjon om alt fra demografi, reguleringsplaner, ulike risikoforhold som forurensing, kvikkleire og marine avsetninger, kulturminner, dyrka mark, utbyggingsplaner, eiendomspriser, kultur og idrettsanlegg, skolekretsgrenser, trafikkmengde og parkeringsplasser for å nevne noe.

comment info

Det er tydelige referanser til hvor informasjonen er hentet fra, og du finner enkelt forklaring og informasjon om hvert kartlag.

3D

cube

I Placepoint finner du hele Norge i 3D. Her kan du sette inn enkle modeller, du kan duplisere de, og du kan slette eksisterende bygg. Så kan du starte å analysere.

Buildind

Du kan tegne siktlinjer så langt du ønsker, og det finnes to ulike verktøy som lar deg analysere sol/skygge forhold på en eiendom og nye og eksisterende bygg.

Mountains and arrow

Videre kan du lage høydeprofiler i terrenget og på bygg, og med det undersøke forhold som eksempelvis stigningsgrad og kotehøyder. Lengdemål og arealberegninger er også tilgjengelig.

PRM-System

PRM-system

vector

Vårt Property Relationship Management -system (PRM)  setter eiendommen i sentrum. I PRM-systemet kan du jobbe med eiendom slik selgere vanligvis jobber med kunder i et CRM-system.

tag

Du kan lagre eiendommer eller områder i prosjekter og du kan lage notater og oppgaver i disse. Du kan og lage tags på tvers av prosjektene.

list

Over tid vil du bygge en svært verdifull database med informasjon om muligheter du har jobbet med tidligere. PRM lar deg holde oversikt og bygger system og struktur.

Kontakt oss

Ønsker du en demo av Placepoint eller vil du komme i kontakt med oss? Legg igjen eposten din, og vi tar kontakt med deg så snart vi kan.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you agree to the storing of ALL the cookies. You may visit "Preferences" to provide a controlled consent.