Navigering

Tekstsøk

Aktiver søk ved å trykke på "Søk" i menyen til venstre, eller trykk på "Ctrl+G" på tastaturet.

Det er mulig å søke på fylker, kommuner, grunnkretser, gårds-/bruksnummer, gater, adresser, parkeringsområder og selskaper.

Filtrer søkeresultater til å vise kun valgte kategori

Bytt til panelmodus for søkeboksen

Naviger kartet til søkeresultatets posisjon

Skjul søkeresultatene i kartet

Lukk søket (evt. Esc-tasten)

Søke på matrikkelnummer (gårds-, bruks- og seksjonsnummer)

Tekstsøket godtar de fleste formater som brukes og en del forenklede søk (både med og uten kommunen)

Eksempler på format som støttes:

  • Gnr. 48, bnr. 44, snr.3
  • Oslo 48 44 0 3
  • Oslo gnr. 48 gnr. 44 snr. 3
  • Oslo gnr. 48 snr. 3
  • 0301 48/44, snr.3
  • 48/44, snr.3
  • gbnr 48/44 0 3
  • 48-44-0-3
  • 48 44 0 3

Mål areal

Arealverktøyet kan måle i både 2D og 3D, og aktiveres med knappen "Mål areal" eller "Z-knappen" på tastaturet. Dobbeltklikk med musen for å avslutte tegningen.

Mål lengde

Linjeverktøyet kan måle lengde i 2D og 3D. Dette aktiveres med knappen "Mål linje" eller "X-knappen" på tastaturet.

Geosøk

Søk på større områder for å retunere alle objekter som finnes.

Aktiver Geosøk i menyen, eller ved å trykke "C" på tastaturet.

Hold venstre musetast inne, og trekk sirkelen over området du ønsker å søke i. Alle resultater vil bli vist på kartet og i resultatlisten til venstre.

Mini geosøk

Trykk i kartet med høyre-musetast for å kjøre et geografisk søk. Søket vil returnere alle lagrede objekter innenfor en radius på 100m.

Demografi

Analyserer områder ved å bruke demografiverktøyet.

Analyserer områder ved å bruke demografiverktøyet. Det hentes ut følgende nøkkelinformasjon.

Nøkkeltall Fordelinger
Befolkning Aldersfordelinger
Befolkning dagtid Bygninger
Alder kvinner Boforhold
Alder menn Eierforhold
Inntekt Formue
Formue Inntekt
Boenheter Familie
Leiligheter Sivilstatus
Husstander Utdanningsnivå
Næringsbygg
Ansatte
Sysselsatte
Utpendlere
Innpendlere
Dagligvare

Aktiver demografianalyse i toppen av menyen, eller ved å trykke på "V-knappen".

Hold venstre musetast inne, og trekk sirkelen over området man ønsker å søke i.

Alle nøkkeltall og fordelinger vil bli vist i oversiktspanelt til høyre.

Navigering i 2D- Kart

Bevege kartet

Hold venstre knapp og flytt musen for å bevege kartet

Rotere kartet

Hold høyre tast og flytt musen for å rotere kartet

Zoome i kartet

Musehjulet justerer zoom på kartet, evt kan man bruke knappen

Navigering i 3D- Kart

Bevege kartet

Hold venstre knapp inn og flytt musen for å bevege kartet opp og ned, til høyre og venstre

Rotere kartet

Hold høyre tast og flytt musen for å rotere kartet

Zoome i kartet

Musehjulet justerer zoom på kartet, evt kan man bruke knappen

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you agree to the storing of ALL the cookies. You may visit "Preferences" to provide a controlled consent.