3D

Verktøymenyen i 3D modus

Justere zoom på kartet

Sette kartet mot nord

Velg bakgrunnskart
(Kun i 2D)

Bytt tilbake til 2D-modus

Måle høydeprofil og lengde

Aktiver fullskjerm

Sett lysvinkel og vis skygge fra bygninger

Aggreger eiendommer
(Velg flere)

Ta et arealmål

Ta et linjemål

Start et geosøk

Justere zoom på kartet

Ta et skjembilde

Aktiver skyggemåling

Aktiver fokusmodus
(Skjul alle menyer etc)

Vis linjesikt-måler

Vis bygningstype over bygg

Mål høyde og lengde

Linjeverktøyet kan måle lengde i 2D og 3D. Dette aktiveres med knappen "Mål lengde" eller "X-knappen" på tastaturet.

En linje kan tegnes for å indikere høyden eller lengden ved pekerposisjon. Denne linjen kan hjelpe til med å analysere høyden til objekter i forhold til terrenget eller hverandre:

Trekkes linjen over en vinkel vil også skjæringspunktet vises:

Mål areal

Arealverktøyet kan måle i både 2d og 3d, og aktiveres med knappen "Mål areal" eller "Z-knappen" på tastaturet. Dobbeltklikk med musen for å avslutte tegningen.

Mål høyde i terreng og på bygninger

Linjen tegnes ved å sette et eller flere punkter. Denne legger seg over terreng og bygninger. Holder man over grafen vil markøren også flytte seg til den samme posisjonen på 3d-objektet.

Trykker man på ned-pilene for Terreng og Bygning kan man se maks- og gjennomsnittshøyde, grader og lengde.

Skygge over tid

Kan brukes til å måle hvor lenge bygninger vil kaste skygge på et tidspunkt, innenfor et bestemt tidsrom.

Siktlinjer

Når man setter et punkt på en bygning, eller i et terreng, kan man strekke ut flere siktlinjer. Linjene blir røde dersom de krysser et objekt som står i veien for sikten.

Man har mulighet til å flytte på alle punktene etter de har blitt plassert.

Bygningstype

Viser bygningstypen for alle bygninger hentet fra Matrikkelen.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you agree to the storing of ALL the cookies. You may visit "Preferences" to provide a controlled consent.