Forkortelser for areal på bolig og tomt

clock
1 min

I denne artikkelen kan du få en kjapp oversikt over de vanligste forkortelsene som man ofte møter som utbygger

Det er endel forkortelser og noen går seg litt vill. Her er en kjapp oversikt over noen av de vanligste:

BTA - Bruttoareal

BTA er  hele husets areal, inkludert yttervegger. Hvis det er snakk om en flermannsbolig, regnes halvparten av veggen man deler med naboen inn i bruttoarealet.

BRA - Bruksareal

BRA er bruksarealet minus ytterveggene - som vil si hele arealet av den innvendige boligen. De innvendige veggene er regnet med i BRA. For at et rom skal regnes som bruksareal må takhøyden være over 1,9 meter.

BYA - Bebygd areal

BYA forteller hvor stor del av tomten som består av hus, parkering (biloppstillingsplass, carport og garasje) og terrasse. Hvis terrassen er lavere enn en halvmeter under bakken regnes den ikke med i BYA. BYA er spesielt viktig når man skal søke til kommunen om byggetillatelse. Det finnes nemlig regler for hvor stor del av tomten man kan bygge på, som avhenger av hvor i landet og i hvilket område tomten ligger.

MUA - Minste uteoppholdsrom

For boliger, skoler, barnehager og andre bygninger der det etter kommunens skjønn er nødvendig å avsette minste uteoppholdsareal bør det i planbestemmelsene angis minste uteoppholdsareal inklusive lekeareal. MUA angis i m2 hele tall pr. enhet/bolig/skoleelev/barnehagebarn mv. og skrives m2 MUA. Uteoppholdsareal er de deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering.

P-rom Primære rom

P-rom er alle rom som kan regnes som oppholdsrom. Det vil si alt fra stue, soverom, kjøkken og kontor til bad, toalett og vaskerom. Ganger og trapper mellom disse rommene regnes også som P-rom. Når man lager statistikk for boligpriser er det dette arealet man legger til grunn.

S-rom Sekundære rom

S-rom er alle rom som ikke er oppholdsrom altså P-rom. Her regnes boder, garderober, teknisk rom, søppelrom, garasje etc.

Unntak

Det er noen typer rom som ikke er like enkle å klassifisere. Innglasset balkong regnes både med som S-rom og BRA. Hvis et rom har skråtak vil måle verdig areal være inntil 0,6 meter utenfor en høyde på 1,90 meter målt mot skråhimlingen. Hvis takhøyden er lavere enn dette, vil den ikke bli inkludert i målingen. Loftsleiligheter og hus med loft har derfor ofte mye ekstra areal som kan brukes til sengeplasser, oppbevaring eller andre formål.

Les mer her:
Forkortelser for areal på bolig og tomt

Flere artikler

Kommuneplan og reguleringsplan - hva gjelder hvor?
Kommuneplan og reguleringsplan har ulike formål, og ulik detaljgrad. I denne artikkelen ser vi på hva som kjennetegner de to, og forskjellene mellom de.
arrow
Hva er en reguleringsplan og hvilken funksjon har den?
Reguleringsplan og kommuneplan er de viktigste planene som legger betydelige føringer for handlingsrommet du har som utbygger. I denne artikkelen kan du lese mer om reguleringsplaner.
arrow
Hva inneholder en kommuneplan?
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Arealdelen i kommuneplanen med plankart og bestemmelser kan ha avgjørende betydning på hva du kan utvikle. Her får du innsikt i hva en kommuneplan består av, hva du bør undersøke, og hvilke begrensninger du kan støte på.
arrow