Grunnboken

clock
2 min

Her kan du lese om grunnboken. I Placepoint har du enkel tilgang til denne, og kan laste den ned på sekunder.

Grunnboken er et offentlig register for tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing av en rettighet i grunnboken offentlig gjør man at rettigheten til en eiendom eksisterer. På denne måten vil for eksempel en potensiell kjøper kunne kontrollere om det er andre som har rettigheter i eiendommen som man er interessert i å kjøpe.

Hver enkelt eiendom og borettslagsandel har et eget grunnboksblad i grunnboken. Dette gir oversikt over hvilke dokumenter, heftelser og forpliktelser som er tinglyst. Det viser også hvilken dato dokumentet er tinglyst, og hvilket dokumentnummer det har.

Grunnboksutskriften for din eiendom vil vise at du har tinglyst eierskap til eiendommen, og hvilke heftelser som er tinglyst. For å se hvilke rettigheter du eller eiendommen din har fått, må du se i grunnboken til den eiendommen som har gitt deg rettigheten.

Hver enkelt grunneier bør sørge for å ha en ryddig grunnbok for å unngå at heftelser påvirker kjøpesummen ved et salg eller på annen måte vanskeliggjør det.

I Placepoint kan grunnboken til hver enkelt eiendom hentes ut direkte.

Les mer her:
Grunnboken

Flere artikler

Kommuneplan og reguleringsplan - hva gjelder hvor?
Kommuneplan og reguleringsplan har ulike formål, og ulik detaljgrad. I denne artikkelen ser vi på hva som kjennetegner de to, og forskjellene mellom de.
arrow
Hva er en reguleringsplan og hvilken funksjon har den?
Reguleringsplan og kommuneplan er de viktigste planene som legger betydelige føringer for handlingsrommet du har som utbygger. I denne artikkelen kan du lese mer om reguleringsplaner.
arrow
Hva inneholder en kommuneplan?
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Arealdelen i kommuneplanen med plankart og bestemmelser kan ha avgjørende betydning på hva du kan utvikle. Her får du innsikt i hva en kommuneplan består av, hva du bør undersøke, og hvilke begrensninger du kan støte på.
arrow