Yield

I eiendomsbransjen brukes begrepet yield som en betegnelse på forholdet mellom inntekt og eiendomsverdi. Enkelt forklart er yield et øyeblikksbilde av avkastningen fra leieinntekter på en eiendom. Jo lavere yield, jo høyere verdianslag for eiendommene. Yield brukes ofte til å foreta verdivurdering av eiendommer, og sammenlikne prisnivået mellom flere eiendommer på et bestemt tidspunkt.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo