Totalentrepenør

Hvis entreprenøren tar på seg ansvaret å både prosjektere og utføre arbeidet, kalles han totalentreprenør. I slike tilfeller trenger byggherren kun å beskrive hva han ønsker at totalentreprenøren skal prosjektere og utføre av arbeid. Totalentreprenøren velger både utførselsesmetode og materialvalg, og har ansvaret for at resultatet oppfyller den beskrevne funksjonen.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo