Reguleringsplan

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan et område skal brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.

Lettvint tilgang på reguleringsplaner

Du finner enkelt kartlag for reguleringsplaner i Placepoint. I tillegg kan du ved noen tastetrykk navigere deg til den enkelt kommunens side der du får opp forhold på den gjeldene tomten.

Book demo