Matrikkel

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Det inneholder informasjon om eiendomsgrenser, bygninger, boliger, adresser og areal. Alle eiendommer er identifisert med et bestemt nummer som kalles for matrikkelnummer. Dette nummeret består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller seksjonsnummer.

Søk på matrikkelnummer i Placepoint

For å finne eiendommen din i Placepoint kan du søke på martikkelnummeret eller adressen, og for å vise matrikkelgrensene kan du legge på kartlaget for matrikkel.  

Book demo