Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet til en kommune. Planen skal peke ut den langsiktige utviklingen til kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. I tillegg er den helt sentral for utbyggere da den legger klare føringer for hvordan og hvor kommunen ønsker at utviklingen skal skje.

Rask tilgang til kommuneplan

I Placepoint har vi et kartlag som heter Kommuneplaner. Kartlaget viser kommuneplanen til de forskjellige kommunene i Norge.

Book demo