Heftelse

Heftelse er en begrensning i en eieres rett til en eiendom med en tilsvarende rett for en annen (rettighetshaver). Eksempler på dette er forkjøprsrett, panterett og grunnbyrde og bruksrett/servitutter.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo