Grunnboksutskrift

En grunnboksutskrift viser hvem som er tinglyst eier av en eiendom. Den viser også eventuelle pengeheftelser, erklæringer og avtaler, eller om andre eiendommer eller personer har tinglyste rettigheter på eiendommen.

Få enkel tilgang til grunnboksutskrift

Når du inngår en avtale med oss får du berettiget innsikt i grunnboken. Det medfører at du slipper å logge deg inn med BankId hver gang du ønsker en grunnboksutskrift.

Book demo