BYA

BYA er forkortelse for bebygd areal, gjerne oppgitt i kvadratmeter. BYA kalles ofte «fotavtrykket» viser hvor stor del av tomten som består av hus (ytterveggene), parkeringsareal (biloppstillingsplass, carport og garasje), åpent overbygd areal (som portrom, gårdsplass, pergola med tak) og bygningsdeler mer enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå (eksempelvis trapp, terrasse). Bygningsdeler er lavere enn en halvmeter over bakken regnes ikke med i BYA.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo