Trafikkmengde

Vegvesenet kartlegger trafikkmengde. Dette rapporteres i  "Årsdøgntrafikk" (ÅDT). ÅDT er den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året.

Se ÅDT i Placepoint

Vi har kartlag i Placepoint som enkelt gir deg oversikt over ÅDT rapportert til Vegvesenet.

Book demo