Tinglysning

Tinglysning er hvordan forpliktelser og rettigheter tilknyttet fast eiendom blir registrert. Rettighetene får rettsvern ved tinglysning ved at de registreres i grunnboken. Dette innebærer at de som står oppført som hjemmelshaver (eier) i grunnboken får vernet sine rettigheter overfor andre som mener de har rettigheter i eiendommen.

Grunnboken på en øyeblikk

I Placepoint kan du laste ned grunnboken uten bruk av BankId.

Book demo