Terrengprofil

Terrengforholdene på et sted kan ha stor betydning for hvordan arealet kan utnyttes.

Terrengprofil i 3D

I Placepoint tegner du enkelt terrengprofil i 3D. Her finner du blant annet informasjon som kotehøyde, maks høyde og gjennomsnittlig høyde.

Book demo