TEK17

TEK17 er en forskrift om tekniske krav til byggverk som forteller hva som er minimum egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo