Strandsonen

Strandsonen er arealet 100 meter vinkelrett inn over land fra kystlinje, innsjø og vassdrag målt i horisontalplanet. I 2021 kom det endringer i Plan og bygningsloven som deler inn Norge i tre soner. Byggeforbudet blir praktisert mest strengt i kystkommunene langs Oslofjorden, dvs kysten i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. I sone 2 er det noe enklere å bygge, og omfatter kysten i Agder og deler av kysten i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Sone 3 er områder med mindre press på arealene, og er deler av kysten i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, og kysten i Nordland og Troms og Finnmark.

Er du innenfor eller utenfor 100-meters beltet?

Spesielt i sone 1 kan det ha en enorm betydning om du er innenfor eller utenfor 100-meters beltet eller strandsonen som det også kalles. Derfor har vi laget et kartlag der du enkelt vil se om tomten befinner seg i et område med restriksjoner.

Book demo