Skolekretser

Skolekretser er en kommunal inndeling som, i grunnskolen og til dels i videregående opplæring avhengig av kommune, avgjør hvor barn i et gitt område eller gate har krav på skoleplass. Alle barn i grunnskolen har krav på plass i sin nærskole (nærskoleprinsippet).

Tilgang på skolekapasitet, eller mangel på sådan, kan i verste fall utsette en større utbygging da det kan komme rekkefølgekrav om at skolekapasiteten må økes før igangsettingstillatelse innvilges av kommunen. Det er derfor nyttig å ha lett tilgang på skolekretser slik at man enkelt kan undersøke kapasiteten ved den aktuelle skolen.

Kjapp oversikt over skolekretsgrenser

I Placepoint har vi laget et kartlag for skolekretser. I kombinasjon med kartlaget Grunnskoler eller Videregående skoler finner du størrelse og kontaktinformasjon til den enkelte skolen.

Book demo