Siktlinjer

Utsikten fra en en eiendom eller et bygg har stor innvirkning på hva man er villig til å betale for en eiendom. Intuitiv visualisering av utsikten vil gi en utbygger bedre forståelse av potensial eller verdi.

Siktlinjer i 3D

I Placepoint kan du tegne siktlinjer i vårt 3D verktøy. Sett et punkt på en bygning, eller i terreng, og trekk ut flere siktlinjer.

Book demo