Renteswap

En renteswap, eller en rentebytteavtale som det også kalles, er en avtale mellom to parter om å bytte rentebetingelser. Eksempelvis kan en aktør som har tatt opp et lån til flytende rente bytte sine forpliktelser med en annen aktør som har tatt opp et lån til fast rente i samme valuta med referanse til en felles nominell hovedstol til fastsatte betingelser i et nærmere avgrenset tidsrom. Hensikten med en renteswap er større forutsigbarhet i finanskostnader og/eller –inntekter.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo