Rekkefølgebestemmelser

Rekkefølgebestemmelser fastsettes av kommunen, og er bestemmelser om tiltak som må utføres før man kan starte utbygging av et område eller en tomt. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til både kommuneplanens arealdel og til reguleringsplaner. For begge plan typer kan det stilles krav om utbygging i en bestemt rekkefølge og at teknisk anlegg og infrastruktur må være på plass før utbygging. Regler om ekkefølgebstemmelser finnes i plan- og bygningsloven § 12-7.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo