Regional plan

Fylkestinget har ansvaret for å utarbeide regionale planer som er fastsatt i regional planstrategi. De regionale planene kan gjelde for arealbruken i deler eller hele fylket, eller bestemte tema for deler eller hele fylket. I de regionale planene er det spesielt viktig at fylkeskommunen tar opp oppgaver som krever avklaringer på tvers av sektor- og kommunegrenser, og som må fullføres av mange aktører i samarbeid.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo