Realsameie

Et realsameie er et fellesareal som eies av omkringliggende eiendommer. I et realsameie følger eierskapet til sameiet en eiendom og ikke en person.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo