Rammetillatelse

Rammetillatelse er første del av en totrinns behandling av byggetiltak ifølge gjeldene plan- og bygningslov. Søknad om rammetillatelse er ment for å avklare alle vesentlige forhold ved tiltaket som har grunnlag i reguleringsstatus for byggetomten.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo