PRM

PRM er et system vi i Placepoint har laget, hvor vi har erstattet C i Customer Relationship Management (CRM) med P for Property Relationship Management (PRM).

I PRM kan du etablere prosjekter der du samler ulike eiendommer. Du kan lage tags på den enkelte eiendom slik at eiendommer på tvers av mappene kan ha samme tags og med det karakteristika. I dette systemet kan du lage notater, invitere inn kollegaer i arbeidsflyten, lage oppgaver og delegere disse.

Ønsker du deg bedre oversikt og mulighet for samarbeid?

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy,kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo