Parkering

Oversikt over parkering i området er nyttig for utbyggere både når det gjelder boligutbygging og utbygging av næringsbygg

Få oversikt over parkering i nærheten

Placepoint er det et kartlag som heter Parkering og lading. Dette viser parkeringsplasser, gateparkering, og parkeringshus. Her finner du også ladestasjoner og rasteplasser.

Book demo