Opsjoner

Opsjon betyr en rettighet, men ikke en forpliktelse, til å erverve en eiendom - eller en del av den. Det er en vanlig brukt fremgangsmåte for å skaffe seg en utviklingsrettighet. Poenget med å kjøpe seg en opsjon eller inngå en opsjonsavtale er å skaffe en rettighet for en gitt periode slik at man får tid til å undersøke kritiske forhold.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo