Natur-og kulturområder

Det er et vell av ulike faktorer omhandlende natur/kultur og bevaring av dette som man bør ha oversikt over og innsikt i som utbygger. Informasjon om disse finner du i flere kartlag hos oss. Når det gjelder kultur og naturområder gjelder dette forhold knyttet til kulturlandskap, ulike naturtyper, naturvernområder, ramsatområder mm.

Ikke gå glipp av verdifull informasjon om natur- og kulturområder

Skaff deg oversikt over utvalgte og verdifulle kulturlandskap, naturtypelokaliteter, og naturvernområder slik at du ikke støter på overraskelser i utbyggingen.

Book demo