Næringseiendom

Næringseiendom er eiendom som brukes av eiers eller leietakers næringsvirksomhet. Det kan være kontorlokaler, lager, lokaler til industrivirksomhet, butikklokaler, garasjeanlegg etc. Utleie av bolig- og fritidseiendom kan også være eiendom i eiers næringsvirksomhet.

Se muligheter på minutter

Hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene.

Book demo