Næringsbygg

Næringsbygg er en bygning hvor det drives næringsvirksomhet, både offentlig og privat. Det vil si at offentlige tjenester som skole, barnehage, sykehus mm. også omfattes av begrepet næringsvirksomhet.

Kartlag for næringsbygg

I Placepoint er det et kartlag som heter Næringsbygg. Dette viser alle bygningstyper som kan forbindes med næring fra Matrikkelen.

Book demo