NADAG – geotekniske undersøkelser

Kunnskap om geologien i undergrunnen blir stadig viktigere grunnet økt befolkningsvekst, klimaendringer og økt byggeaktivitet. NADAG er nasjonal database for grunnundersøkelser. Her finner du data fra utførte geotekniske undersøkelser.

Se muligheter på minutter

NADAG finner du enkelt i Placepoint. Vi har også samlet alt av geologi på et sted.

Book demo