Nabovarsel

Nabovarsel er et varsel om et planlagt byggeprosjekt. Det  skal sendes til både naboer og gjenboere før søknad om bygging sendes til kommunen.  Utgangspunktet er at alt som er søknadspliktig er også varslingspliktig, og det er i hvert enkelt tilfelle tiltakshaver som må vurdere om tiltaket kommer inn under noen av unntakene i plan- og bygningsloven.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo