Mønehøyde

Mønehøyde er høyde til skjæringen mellom to skrå takflater. Mønehøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I korthet betyr dette at mønehøyde er høyden fra terrenget (gjennomsnitt) rundt bygningen til taktoppen. Dersom terrenget ikke er flatt kan måling av mønehøyden være mer utfordrende. Både i kommuneplan-og ikke minst i reguleringsplan kan være andre bestemmelser for mønehøyde. De vanligste 4 mønehøydebestemmelsene er disse:

1. Mønehøyde beregnes fra gjennomsnittlig terreng (dette er standarden)
2. Mønehøyde beregnes fra tilliggende terrengs laveste punkt
3. Mønehøyde beregnes fra tilliggende terrengs høyeste punkt
4. Mønehøyde beregnes fra en flate-f.eks vegnivå/gatenivå, kainivå eller lignende.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo