Markagrensen

Markagrensen er avgrensning av Oslomarka mot byggesonene i omkringliggende kommuner.

Hvor går markagrensen?

I Placepoint er det et kartlag som viser markagrensene.

Book demo