Leietagere

Leietaker er den fysiske eller jurdiske personen eller selskapet som får rett til å bruke en eiendel som ikke er deres eiendom.

Hvem er leietager i bygget?

I Placepoint kan man enkelt få opplysninger om hvem som er registrert som leietakere på eiendommer ved å trykke på en eiendom i kartet.

Book demo