Kvikkleire

Kvikkleire er betegnelsen på en spesiell type leire som ved overbelastning kan kollapse og bli tyntflytende. Det kan la seg gjøre å bygge på en tomt med kvikkleire, men behovet for grunnarbeider øker, og dermed kostnadene. Bevisstheten rundt utfordringer med kvikkleire i grunnen er blitt langt større som følge av raset i Gjerdrum.

Vit om det er kvikkleire på tomten

I Placepoint er det et kartlag for Kvikkleire. Dette kartlaget gir en oversikt over soner med potensiell fare for større kvikkleirskred. Sonene er identifisert og avgrenset ved kvartæregeologisk kartlegging, geotekniske vurderinger av topografi og grove, geotekniske undersøkelser.

Book demo