Kollektivruter

Oversikt over kollektivruter er ofte nyttig - både ved boligutbygging og ved utvikling av næringsbygg.

Kartlag kollektivruter

I Placepoint er det et kartlag som heter kollektivruter. Det viser ruter og rutetider for buss, tog, t-bane, trikk, ferge, og fly fra Entur. I tillegg til dette har Placepoint beregnet en rekke bussruter som lar deg se ruter med «lav nøyaktighet» (stoppestedene bindes direkte sammen med en linje). Kartlaget kollektivruter kombineres gjerne med kartlag for holdeplasser.

Book demo