Kartlag

Det er mye informasjon der ute om en lang rekke forhold man bør være oppmerksom på når man undersøker en eiendom. Det finnes en lag rekke kartlag som gir informasjon om disse forholdene.

Kartlag i Placepoint

Vi samler en lang rekke kartlag i vår database slik at du har alt på et sted fremfor å bruke mye tid på å lete rundt etter informasjonen du trenger. Vi mener at ved å samle dette gir vi kundene vår anledning til å se mulighet på minutter. Kartlaget legges over grunnkartet for å synliggjøre ulik informasjon. Ofte er det behov for kombinasjoner av flere kartlag.

Book demo