Innsigelse

Innsigelse er en av plan- og bygningslovens medvirknings-bestemmelser. Dersom fylkeskommunen eller berørt statlig fagmyndighet mener at en arealplan ikke ivaretar nasjonale interesser eller vesentlige regionale interesser kan de fremme innsigelse til planen. Også berørte nabokommuner kan fremme innsigelse. Når det fremmes innsigelse setter dette en stopper for planen, med mindre innsigelsen blir løst. Dette kan skje ved at partene kommer til enighet eller ved at departementet tar en avgjørelse.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo