Infrastrukturbygg

Hva er det i det kommunale bygget i gaten? Hvor er nærmeste renseanlegg? Hva med nærmeste parkeringshus?

Kartlag for infrastukturbygg

Vi har laget et kartlag som viser alle bygningstyper som kan forbindes med infrastruktur fra Matrikkelen. Her finner du informasjon om anlegg tilknyttet transport slik som flyplassterminaler og kontrolltårn, ekspedisjonsbygg, bygg for vannforsyning, renseanlegg mm. Bygningsgeometri hentes fra FKB. Dataene oppdateres daglig, og det tar normalt en til to dager før den er synlig i tjenesten.

Book demo