Infrastruktur

Infrastruktur er en fellesbetegnelse på faste anlegg og systemer som er nødvendige for at en virksomhet eller et samfunn skal fungere.

Kategori for infrastruktur

I Placepoint har vi samlet flere kartlag i en kategori som heter infrastruktur. Her finner du blant annet avløpsanlegg, vann og avløp, holdeplasser, diverse nettanlegg, og vann og vindkraft.

Book demo