Ikke utbygd nettanlegg

Uventede utbygginger, om det er utbygging av infrastruktur eller andre bygg i området, er noe man ikke ønsker seg.

Kartlag for Ikke utbygde nettanlegg

I Placepoint er det et kartlag som heter Ikke utbygd nettanlegg. Det viser elektriske anlegg i kraftsystemet som ikke er bygget ut. Kartet inneholder anlegg og ledninger med følgende statuser som konsesjoner gitt, søknad, høring mm.

Book demo