Idrett-, kultur-, og religionsbygg

Spesielt for boligutbyggere er det nyttig å har oversikt over idrett-, kultur-, og relgionsbygg i et område. Det kan være idrettshaller, tribuner, svømmehaller, lekeparker, kino/teater, museum, bibliotek, kirke, moske, synagoge m. fl.

Se muligheter på minutter

Du finner enkelt oversikt over denne type bygg i Placpepoint.

Book demo