Holdeplasser

Ved boligutbygging vil det være nyttig å ha oversikt over offentlig transport.

Kartlag Holdeplasser

Vi har et kartlag som viser oversikt holdeplasser for buss, t-bane, trikk, tog og ferje/havn. Dataene er hentet fra Entur, og i kombinasjon med vårt kartlag som heter Kollektivruter gir dette deg god oversikt over offentlig transport.

Bok demo