Gule lister

De større byene i Norge, som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø har egne byantikvarer kommunens faglige rådgivere innen kulturminnevern og ivaretar kommunens antikvariske interesser innenfor rammen av kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Byantikvarene fører blant annet oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i sine kommuner. I Oslo går disse listene under betegnelsen ”byantikvarens gule lister”. De omfatter ca. 7000 eiendommer, hvorav over 70 % er lokalisert i indre by.

Kartlag fra riksantikvaren

Vi har kartlag som viser alle kulturminnedata fra Askeladden. Kartlaget er riksdekkende.

Book demo